Αποθήκες / Εφοδιαστική  

Karsten Dam Jensen

Minkpapir A/S

Συντονιστής εφοδιαστικής και παραγγελιών

Dansk Engelsk

smartphone(+45) 29 63 08 70

mailkdj@minkpapir.dk

Karsten Dam Jensen

Hans Bjerre

Minkpapir A/S

Αποθήκες / Εφοδιαστική

Dansk Engelsk

smartphone(+45) 61 55 17 71

mailhb@minkpapir.dk

Hans Bjerre

keyboard_arrow_up